What every pregnant woman needs to know

Dansk version kan læses længere nede
 ------------------------------------------------------------------------

In the following text, we will talk about compression stockings class 1, level 15-21 mmHg, because it is the compression level that is recommended for pregnant women. For health reasons, your doctor may recommend Class 2, level 23-32 mmHg. This is a medical evaluation.

Many do not know the small miracles that compression stockings can do for you when you are pregnant. It is a shame, and we want to spread the word and share our knowledge with as many women as possible.

When you are pregnant, your total amount of blood increases by 40-50%. The increased blood volume aims, among other things, to transport a larger amount of oxygen and nutrients around the body and to your baby. The increased amount of blood also prepares you to handle blood loss during birth.

When your blood volume increases, and the body works hard to pump more blood to all corners of your body, you may feel it in form of loosing your breath easier, being exhausted faster, having pains and swollen legs.

This is where compression stockings come into the picture!

Compression stockings provide a mild pressure on the venous pump in your lower leg, that results in an improved blood circulation. The little help that the venous pumps get, performs 3 unique miracles when you are pregnant:

THE 3 MIRACLES
1. Reduces swollen legs

The first miracle that compression stockings can do is to reduce swollen and sore legs. The compression stocking's gentle pressure on the venous pump in your lower leg, pumps the blood efficiently from the legs and to the rest of the body, leaving you with less swelling. You will experience being able to both walk and stand longer, without getting sore and tired feet and legs.

2. Relieves lower back pain

The pain in the lower back and hips can be unbearable. But even here, compression stockings can do some magic. Your midwife may have recommended you venous pump exercises to get the blood circulation up to the hips and thereby relieve the pain. The compression stocking's gentle massage on the venous pump has the same function as the exercises and you can get its effect all day, even if you are sitting still at work. Voila! Our compression tights are also woven with support panels that lift your lower back and stomach. A wonderful relief for the pains.

3. Reduces varicose veins

Varicose veins are completely normal. But they can be painful and annoying. If you wear compression stockings throughout your pregnancy, you can prevent varicose veins and reduce the size of those that occur. If you have varicose veins up in the groin, we recommend that you choose our tights or leggings.

You are more than welcome to write us at shop@supcare.com if you have questions about which product to choose or anything else.

Shop our compression products for pregnancy here: 

Knee-high stockings / Stay-ups / Tights / Leggings

 

 ------------------------------------------------------------------------

 

DK I følgende tekst vil vi tale om kompressionsstrømper klasse 1 med styrke 15-21 mmHg, fordi at det som udgangspunkt er det kompressionsniveau der anbefales til gravide. Af helbredsmæssige årsager kan du opleve, at din læge anbefaler klasse 2 med styrke 23-32 mmHg. Dette er en lægelig vurdering.

Der er mange der ikke ved, hvilke små mirakler kompressionstrømper kan gøre for en når man er gravid. Derfor er det vores store ønske at sprede budskabet til mange flere. Vi håber at i også vil være med til at fortælle det videre, til dem der kan få gavn af det.

Når du er gravid stiger din samlede mængde af blod med 40-50%. Den øgede blodmængde har blandt andet til formål at transporterer en større mænge ilt og næringsstoffer rundt i kroppen og til din baby i livmoderen. Den øgede mængde blod ruster dig også til at kunne klare større blodtab under fødselen.

Når din blodmængde øges og kroppen arbejder på at pumpe mere blod rundt, kan det blandt andet mærkes ved at man er mere forpustet, kan klare mindre fysisk, får smerter og har hævede ben.

Det er her kompressionsstrømper kommer ind i billedet!

Kompressionsstrømper giver et mildt tryk på venepumpen i dit underben, som resulterer i en forbedret blodcirkulation. Den lille hjælp som venepumperne får, udretter 3 enestående mirakler når man er gravid:

DE 3 MIRAKLER
1. Reducerer hævede ben

Det første mirakel som kompressionstrømper kan gøre, er at reducerer hævede og ømme ben. Kompressionstrømpens milde tryk på venepumpen i dit underben, pumper blodet effektivt fra benene og ud i resten af kroppen og efterlader dine ben og fødder mindre hævede. Du vil opleve at kunne gå og stå i længere tid, uden at blive hævet og øm i dine fødder og ben.

2. Afhjælper bækken smerter

Smerterne i lænden og hofterne kan være ubærlige. Men også her kan kompressionsstrømper udgøre et mirakel. Din jordmoder har måske anbefalet dig venepumpeøvelser, for at få gang i blodcirkulationen optil hofterne og derved afhjælpe smerterne. Kompressionsstrømpens milde massage på venepumpen har samme funktion som øvelserne og du kan få dens effekt hele dagen lang, også selvom du sidder stille på arbejdet. Voila! Desuden er vores strømpebukser med kompression, vævet så de støtter og løfter din lænd og voksende mave. En skøn følelse at få lidt støtte omkring det ømme område.

3. Formindsker åreknuder

Åreknuder er helt normale. Store som små. Men de kan være smertefulde og generende. Hvis du bærer kompressionstrømper i løbet af hele din graviditet, kan du forebygge åreknuder og mindske størrelsen på dem der opstår. Har du åreknuder oppe i lysken, anbefaler vi at du vælger vores strømpebukser eller leggings.

Du skal være mere end velkommen til at skrive til shop@supcare.com hvis du har spørgsmål til hvilket produkt du skal vælge eller andet.

Shop vores kompressionsprodukter til graviditet her:

Knæstrømper / Stay-ups / Strømpebukser / Leggings